top of page

      VYBERTE SI Z NAŠÍ NABÍDKY WORKSHOPŮ 

PREZENTAČNÍ DOVEDNOSTI inspirované nejlepšími řečníky TED Talks

Interaktivní a velmi praktický jednodenní workshop, který ukazuje, jak do svých prezentací přinést jednoduché principy, které využívají ti nejlepší řečníci TED Talks. Během workshopu se naučíte, jak udělat prezentaci neobvyklou a zapamatovatelnou, jak zjednodušit složité informace, jak pracovat s auditoriem, jak vnést do prezentace zaujetí a příběh. Lektor Martin Vasquez nejen že spolupracuje s TEDx Prague, kde pomáhá řečníkům připravit se na veřejné přednášky, ale navíc jeho tréninky prošlo přes 12 500 účastníků, a tudíž je schopen velmi fundovaně a osobně poradit účastníkům, jak se posunout vpřed.

RADIKÁLNÍ OTEVŘENOST

aneb jak vám říkání pravdy může zachránit život

Velmi Interaktivní workshop, který vede lidi k říkání pravdy. O tom, se stalo, co prožívají, a co si skutečně myslí. Odmítá lhaní, zatajování a překrucování skutečnosti, což nám působí stres a úzkost. Otevřená komunikace přináší úlevu a především živost do
vztahů. Radikální otevřenost neznamená bezbřehou sobeckost a nemorální jednání, protože vždy neseme důsledky svého jednání. Radikálnost spočívá v postoji, že lhaní, předstírání a zatajování v dlouhodobém horizontu nadělá víc škody než užitku. Radikální otevřenost má svá pravidla. O nich a o tom, co to pro váš tým a vaše lidi přinese, je tento seminář. Naučíte se jak poskytovat zpětnou vazbu, jak motivovat své lidi a jak co neotevřeněji vyjadřovat, co od nich chcete a jak toho dosáhnout.

 

STORYTELLING

aneb přesvědčujte příběhem

Velmi interaktivní, zábavný a hravý workshop, který vás naučí vyprávět příběhy. Žádné pohádky, ale skutečné ryzí příběhy, které využijete jak při vedení lidí, prezentacích nebo obchodním jednání. Budeme pracovat s ukázkami příběhů a na nich pojmenovávat základní principy stavby a struktury příběhu, způsobu vyprávění, zapojení emocí a rétoriky. Ovlivňovat znamená chytit za srdce i rozum. Během workshopu se naučíte vypravěčským dovednostem skrze vlastní zážitek a zkušenost. Mnoho absolventů našich workshopů s překvapením zjistí, jak dobrými vypravěči vlastně jsou a jakou sílu příběh skutečně má.

 

NENECHTE SE ZASKOČIT aneb argumentace a vyjednávání

 

Během tohoto jednodenního interaktivního workshopu se účastníci naučí jak pohotově reagovat, jak tvořit argumenty, jak je ve správnou chvíli použít, jak se nenechat zatlačit do kouta. V další části se budou společně učit jak přesvědčovat, motivovat a získávat své posluchače. Velmi prakticky si také vyzkouší jak rozeznávat různě druhy komunikačních faulů a úskoků, jak na ně reagovat. Kromě všech cvičení a technik také každý získá zpětnou vazbu a doporučení, jak dále rozvíjet své řečnické schopnosti.

 

OUT OF THE BOX! aneb kreativní techniky v praxi

Cílem workshopu je vytvořit přátelské a bezpečné prostředí ideální spolupráce, ve které se jednotliví členové týmu naučí jak vyjet ze zaběhnutých kolejí stereotypu, jak řešit úkoly kreativním, originálním způsobem. Důraz bude kladen na získání praktických dovedností z oblasti kreativity a ovládnutí tvůrčích technik jako jsou metoda SCAMPER nebo tvůrčí brainstorming. Dalšími cíli je uvědomění si základních principů podporujících inovace v týmu, přijetí zodpovědnosti za společný cíl, a přenesení zkušeností do reálných situací byznysu.

 

      JAK PRACUJEME  

  • nabízíme komplexní servis s garancí kvalitní organizace a zkušených lektorů

  • pracujeme s praktickým emočním prožitkem ne s teoretickým “know-how”

  • pracujeme s vašimi lidmi jako s lidmi, ne „zdroji“

  • umíme jednoduše transformovat chybu ve výzvu a běžné stresory v motivační prostředek

  • používáme mezinárodně uznávané a odzkoušené metody aplikované improvizace TheAppliedImprov®

  • cvičení stavíme na konkrétních situacích ze života a firemního prostředí

  • poskytujeme komplexní zpětnou vazbu a návazné poradenství i follow-up s časovým odstupem

  • v případě potřeby provádíme standardní osobností či týmové testování

bottom of page