top of page

OUT OF THE BOX! 

aneb  kreativní techniky v praxi 

      CÍL WORKSHOPU  

Cílem workshopu je vytvořit přátelské a bezpečné prostředí ideální spolupráce, ve které se jednotliví členové týmu naučí jak vyjet ze zaběhnutých kolejí stereotypu, jak řešit úkoly kreativním, originálním způsobem. Důraz bude kladen na získání praktických dovedností z oblasti kreativity a ovládnutí tvůrčích technik jako jsou metoda SCAMPER nebo tvůrčí brainstorming. Dalšími cíli je uvědomění si základních principů podporujících inovace v týmu, přijetí zodpovědnosti za společný cíl, a přenesení zkušeností do reálných situací byznysu.

      OBSAH WORKSHOPU (1 DEN / 9.00 – 17.00)  

1. BLOK VĚŘTE SVÝM NÁPADŮM

Od útlého věku se učíme mlčet, sedět si na rukou a dělat přesně to, co se nám řekne. Abychom znovu získali kreativní potenciál, který jsme měli jako děti a který v sobě všichni máme ukrytý, je potřeba vypnout “vnitřního cenzora”. K tomu používáme cvičení zaměřená na spontánnost a autenticitu, stejně jako na aktivizaci těla a propojení částí mozku klíčových pro tvůrčí myšlení. Objevte, že nejste zodpovědní za své nápady a naučte se je vnímat jako dárky od svého tvůrčího myšlení. V prostředí prostém posuzování je to snadné.

 

2. BLOK NAUČTE SE SPOLU - PRACOVAT

Otevření, svobodní a sebevědomí lidé můžou začít spolupracovat. Vedeme účastníky k samotné podstatě kolaborace - dvěma magickým slovům “ANO A”. Používáme cvičení navržená tak, aby umožnili účastníkům zážitek z čisté spolupráce a společné tvorby. Naučí se nebát se prosadit svůj nápad a naopak se ho vzdát ve prospěch společného úspěchu.

 

3. BLOK KREATIVNÍ DÍLNA

Inspirujeme se v reklamním průmyslu, u filmových scénáristů i vyšetřovatelů FBI, abychom Vám ukázali, jak pracují kreativní lidé a týmy po celém světě. Ukážeme vám jak generovat nové nápady a jak přemýšlet mimo intence zaběhaných cestiček. Vy přinášíte problémy, které běžně řešíte - my vám nabízíme techniky, které otestovaly a využívají tisíce lidí po celém světě.

      JAK PRACUJEME  

  • Vycházíme z konkrétních situací účastníků (On-the-Job)

  • Nabízíme intenzivní zážitky hravou formou

  • Poskytujeme individuální precizní zpětnou vazbu

  • Pracujeme s prvky koučinku, role play a cvičení

  • Využíváme prověřené know-how organizace The Applied Improvisation Network

bottom of page