top of page

CÍLE MENTORINGU 

Poskytnout klíčovým lidem možnost najít v sobě vnitřní zdroje a ovládnout techniky jak překonat trému, dobře formulovat vlastní myšlenky. V konkrétních situacích si v bezpečném prostředí 1 + 1 společně vyzkoušíme jak kvalitně prezentovat sám sebe, své vize, plán nebo projekt. Budeme velmi konkrétní, individuální a nekompromisní ve zpětné vazbě. Zkušenost a odbornost s lidskou tváří. 

MENTORING 

Hravý a praktický mentoring, který nejčastěji probíhá během 5 - 7 sezení. Zaostřeno je na prezentační dovednosti, sebevědomí, komunikaci a schopnost přesvědčovat. 

MOŽNÉ OBSAHY MENTORINGU 

1. Vybudování důvěry: bezpečí ve skupině – práce s pozorností – zóna komfortu

2. Odbourání stresu: pojmenování strachu, techniky k překonávání

3. Motivace a radost: zdroje, překážky a bloky

4. Spolupráce: jak podpořit vnímání druhého – naslouchání – akce – reakce, Yes, and…

5. Komunikace: přesvědčivost a jasnost sdělení, práce s hlasem

6. Vize a strategie: jak rozvíjet, formulovat a sdělovat myšlenky a nápady

7. Nenechat se zaskočit: multitasking, rétorika a argumentace

8. Out Of The Box: jak tvořit pod tlakem, kde hledat inspiraci v sobě a ve svém okolí

9. Leadership: jak vést tým, jak je motivovat a vytvářet vodivé napětí

10. Storytelling: jak vytvořit příběh, jak ho využít, jak motivovat sebe i druhé

DESIGN

 

5 - 7 setkání po 1 hod. vždy 1 + 1

Setkání probíhají v pravidelných intervalech 1x za týden

Poskytujeme vlastní učební materiály

PROČ MENTORING?  

Naše pasivní postoje se utvářejí dlouhodobě a proto i hodnotná změna vyžaduje dlouhodobý proces

Přínos koučinku je zejména v tom, že rozvíjíte a posilujete své dovednosti individuálně a adresně

Získáváte větší důvěru ve své síly, větší jistotu ve svých vystoupeních nebo prezentacích

Zvědomujete své kompetence, jste schopni je rozvíjet i předávat svým lidem v týmu 

Vede k vysoké profesní výkonnosti stejně jako k větší radosti a spokojenosti.

JAK PRACUJEME?

Nabízíme komplexní servis s garancí kvalitní organizace a zkušených koučů

Pracujeme s praktickým emočním prožitkem ne s teoretickým “know-how”

Pracujeme s vámi jako s lidmi, ne „zdroji“

Umíme jednoduše transformovat chybu ve výzvu a běžné stresory v motivační prostředek

Používáme mezinárodně uznávané a odzkoušené metody aplikované improvizace TheAppliedImprov®

Cvičení stavíme na konkrétních situacích ze života a firemního prostředí

Poskytujeme komplexní zpětnou vazbu a návazné poradenství i follow-up s časovým odstupem

V případě potřeby provádíme standardní osobností či týmové testování

bottom of page