top of page

       INSPIRATIVNÍ PŘEDNÁŠKY

Velmi praktická přednáška, která účastníky naučí jak prezentovat směrem k managementu a boardu společnosti. Jak zařídit, aby vám věnovali pozornost, jak zjednodušit složité informace, grafy nebo analýzy do jednoduchých prezentací. Komplexní neznamená složité. Posluchači se naučí jak informace strukturovat, jak postavit grafickou podobu slidů, jak vytvořit jednoduché nabídky pro rozhodování managementu. Martin pracuje pro společnosti přes 15 let, viděl několik tisíc prezentací napříč byznysem a slyšel nářky stovek manažerů, co přesně v prezentacích svých podřízených potřebují vidět a stále nevidí. Tato přednáška je odpovědí na jejich prosby.

MARTIN VASQUEZ: 7 TRIKŮ TĚCH NEJLEPŠÍCH ŘEČNÍKŮ TED Talks

Interaktivní a inspirativní přednáška o tom, jak do svých prezentací přenést jednoduché principy, které využívají ti nejlepší řečníci TED Talks. Během přednášky se dozvíte, jak udělat prezentaci neobvyklou a zapamatovatelnou, jak zjednodušit složité informace, jak pracovat s auditoriem, jak přinést do prezentace zaujetí a příběh. Přednáška je složená z výkladu, videoukázek a praktických úkolů, na kterých si posluchači mohou vyzkoušet triky, které se v platformě TED Talks využívají. Martin Vasquez spolupracuje s TEDx Prague, kde pomáhá řečníkům připravit se na mnohdy těžký úkol postavit se před stovky lidí, a sdělit jim svůj příběh a zkušenost. O čem je tato přednáška, se můžete podívat ZDE

DAVID SVOBODA: SEVEN TRICKS OF THE BEST TED SPEAKERS

82e1387f38a0b886d4f671ca4bca_r16_9_w1180

Interactive and inspirational lecture about how to incorporate simple principles to our presentations, that are used by most popular speakers of TED Talks. During the lecture, you’ll learn how to make your presentation unusual and memorable, how to simplify complicated information, how to work with the audience, how to incorporate moments of interest and story in the presentation. The lecture is comprised of explanation, videos and practical tasks, that help the attendees practise tricks used within TED Talks. David Svoboda cooperates with TEDx Prague, where he helps speakers to prepare for a rather uneasy task of standing in front of hundreds of people and telling them story and experience of theirs.

MARTIN VASQUEZ: STORYTELLING pro Business a Leadership

Interaktivní workshop, který účastníky naučí hledat a vyprávět příběhy, které zvyšují hodnoty produktu nebo služby, kterou nabízí. Podobně jako příběh zvyšuje hodnotu produktu, zvyšuje dopad motivační řeči nebo prezentace vedení lidí. Skrze příběh sdílíte s lidmi základní hodnoty, cíle i jejich dosahování. Příběh je totiž nedílnou součástí dobré prezentace, obchodního jednání nebo veřejného projevu. Příběhy zasahují jak naši racionální, tak i emocionální stránku rozhodování. Proto ti, kteří je efektivně využívají, jsou schopni dosahovat lepších výsledků. Během přednášky si ukážeme, kde dobré příběhy získávat, kdy je použít a jak je vyprávět.

MARTIN VASQUEZ & STEPHANIE BRUSH:
STORYTELLING for Business and Leadership

9589d6d10d14162399682bed90188386_ELEMENT

A mini-workshop that teaches you how to rally your team or business partners using stories that resound with a rational and emotional impact. Stories give a value to products or ideas. People instinctively respond to Stories that touch their lives and Storytellers show us the path in an increasingly-confusing world. Aided by Stories, it is possible to win people over, persuade them and warm up the atmosphere in your company. Stories give their listeners the
power to reach their own conclusions and that’s what Leadership is all about.

DAVID SVOBODA: GRAFIKEM SÁM SOBĚ

visme-create-infographic-template.jpg

Cílem přednášky je naučit účastníky vytvářet kvalitní grafiku, i když nemají žádnou dosavadní zkušenost s tvorbou grafiky ani znalost grafických programů. S pomocí on-line nástroje Canva, který je intuitivní a v základní verzi zdarma, dostanete konkrétní představu jak vytvářet profesionální grafické návrhy jak pro on-line – webové stránky, sociální sítě a řadu dalších, tak pro množství tiskových výstupů. Dozvíte se množství skvělých triků z oblasti grafického designu a podpůrných programů (kde sehnat zdarma ty nejlepší fotky pro váš design, jak zjistit kód specifické barvy v libovolném obrázku, jak identifikovat typ písma na internetu...).

MARTIN VASQUEZ: EFEKTIVNÍ PREZENTACE PRO MANAGEMENT A BOARD

0.jpg

DAVID SVOBODA: GRAPHIC DESIGN FOR NON-DESIGNERS

poster-p-1-websites-and-platforms-canva-

The goal of the course is to teach the attendees how to create a quality graphic design, even if they do not have any experience in this area, neither they know how to work with profit graphic applications. The course will provide the audience with skills required for creating their own graphic designs required for web, social networks or print materials. Everything will be demonstrated in easy and intuitive online tool Canva, where will be explained step-bystep how to create an account, learn user interface, intro to searching assets, combining text with pictures, uploading own pictures and logotypes, dealing with fonts, colours and images. At the end of the day, you will create a few graphic designs on your own and export the final graphic.

MARTIN VASQUEZ & SEBESTIAN JAMES: RADIKÁLNÍ OTEVŘENOST

chart.jpg

Radikální otevřenost je směr komunikace, který vede lidi k říkání pravdy. O tom, se stalo, co prožívají, a co si skutečně myslí. Odmítá lhaní, zatajování a překrucování skutečnosti, což nám působí stres a úzkost. Otevřená komunikace přináší úlevu a především živost do vztahů. Radikální otevřenost neznamená bezbřehou sobeckost a nemorální jednání, protože vždy neseme důsledky svého jednání. Radikálnost spočívá v postoji, že lhaní, předstírání a zatajování v dlouhodobém horizontu nadělá víc škody než užitku. Radikální otevřenost má svá pravidla. O nich a o tom, co to pro váš tým a vaše lidi přinese, je tento seminář. Naučíte se jak poskytovat zpětnou vazbu, jak motivovat své lidi a jak co neotevřeněji vyjadřovat, co od nich chcete a jak toho dosáhnout.

MARTIN VASQUEZ: AUTENTICKÝ PROJEV A ŘEČNICKÉ DOVEDNOSTI

Martin Vasquez (1).jpg

Interaktivní praktická přednáška postavená na práce s tělem, dechem a hlasem, která ukazuje jak správně formulovat myšlenky, jak živě a přirozeně přesvědčovat publikum. Cílem je opravdovost a věrohodnost projevu, jistota vystupování a posílení schopnosti zaujmout a udržet pozornost posluchačů. Řada obchodníků nebo bankéřů výborně pracuje s informacemi, znají prodejní cyklus a mají dostatek argumentů, ale jejich projev je zvláštně chladný a neosobní. Tato přednáška ukazuje cestu k autenticitě, přirozenosti a emocím v projevu.    

MARTIN VASQUEZ: BUĎTE MISTRY IMPROVIZACE!

12095190_762432943860770_602716394619811

Živá inspirativní přednáška o dovednosti, která může zachránit nepřipravenou prezentaci nebo obchodní setkání. Na začátku si společně projdeme poznatky neurologie, které odpovídají na otázku: „jak zvládnout nějakou nepřipravenou situaci?“. Improvizace vyžaduje zvládnutí stresu, pohotovost, kreativní myšlení i schopnost používat rétoriku. Vyzkoušíme si jak reagovat na změny, námitky nebo otázky. Ukážeme si techniky, jak improvizaci rozvíjet a tuto dovednost využívat, když je jí skutečně potřeba.

      JAK TO FUNGUJE 

Dvouhodinové inspirativní přednášky přinášejí posluchačům z dané oblasti nejnovější poznatky, tipy a triky uplatnitelné do jejich praxe ještě ten samý den. Vycházíme z dlouhodobých zkušeností, že lidé jsou schopni se na ploše 2 hodin skutečně soustředit a vnímat, zatímco v delších časových úsecích jejich koncentrace dramaticky klesá.

 

Nabízíme různé formáty:

 

SAMOSTATNÁ PŘEDNÁŠKA: 2 hodinová přednáška u vás ve firmě

 

MINIKONFERENCE: 3 přednášky na různá témata v jeden den za sebou

 

CAFETERIA: přednášky paralelně vedle sebe ve více zasedačkách v jeden den

 

DLOUHODOBÝ CYKLUS: přednášky složené z různých témat během např. 2 měsíců

bottom of page